واکس زدن – صیقل دادن ایران تحقیقات بیمارستان

واکس زدن – صیقل دادن: ایران تحقیقات بیمارستان بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی وضعیت اسفناک مدارس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ فرسودگی

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به اوضاع اسفناک مدارس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ فرسودگی، گفت: اکنون منطقه 22یکی از محروم ترین منا

وضعیت اسفناک مدارس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ فرسودگی

وضعیت اسفناک مدارس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ فرسودگی

عبارات مهم : ایران

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به اوضاع اسفناک مدارس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ فرسودگی، گفت: اکنون منطقه 22یکی از محروم ترین مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران از لحاظ سرانه های آموزشی هست.

به گزارش ایسنا، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به گزارش مدیرکل آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در صحن شورای شهر گفت: متاسفانه امروز مدارس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ فرسودگی نسبت به کل کشور اوضاع بسیار وخیمی دارد و اوضاع سرانه های آموزشی آن بغرنج است.

وضعیت اسفناک مدارس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ فرسودگی

وی با اشاره به کمبود سرانه های آموزشی در منطقه ۲۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: به موجب قاعده ۳۰*۷۰ کمیسیون ماده ۵ قرار بود ۷۰ درصد املاک و اراضی منطقه ۲۲ که غالبا بالای ۱۰۰۰ متر هستند جهت تامین سرانه های ۷گانه در اختیار شهر و ۳۰ درصد آن به موجب زیرپهنه های طرح تفصیلی مورد ساخت و ساز قرار بگیرد ولی متاسفانه اکنون منطقه ۲۲ یکی از محروم ترین مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران از لحاظ سرانه های آموزشی است.

سالاری همچنین با انتقاد از نحوه مقاوم سازی مدارس ادامه داد: با توجه به وجود گسل ها، بافت فرسوده و زلزله خیز بودن، پایتخت کشور عزیزمان ایران یک شهر نا ایمن است و اماکن آموزشی و درمانی آن باید دارای کاربرد به عنوان جایگاه مدیریت بحران باشند ولی متاسفانه خود اماکن آموزشی و درمانی از نظر مقاوم سازی اوضاع اسفناکی دارند.

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به اوضاع اسفناک مدارس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ فرسودگی، گفت: اکنون منطقه 22یکی از محروم ترین منا

وی خطاب به شرکت نوسازی مدارس بیان کرد: ساختمان ها و اماکن عمومی از جمله نمادهای ارزشمند و هویت بخش یک شهر هستند ولی امروز شاهدیم که در ساخت و ساز این اماکن حتی قواعد ساخت و ساز هم رعایت نمی شود.

واژه های کلیدی: ایران | آموزشی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs