واکس زدن – صیقل دادن ایران تحقیقات بیمارستان

واکس زدن – صیقل دادن: ایران تحقیقات بیمارستان بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث آن‌ها ترساندن کردند که با سرنگ آلوده مرا به ایدز مبتلا می‌کنند ، دزدی بزرگ از مرد ثروتمند

سال 94 مرد ثروتمندی ضمن شکایت به پلیس گفت: در حال رانندگی بودم که در ترافیک دو مرد و یک زن ناگهان سوار خودرویم شدند و با ترساندن سرنگ حامل ویروس ایدز از من درخو

دزدی بزرگ از مرد ثروتمند/ آن ها ترساندن کردند که با سرنگ آلوده مرا به ایدز مبتلا می کنند

عبارات مهم : اعتراض

سال 94 مرد ثروتمندی ضمن شکایت به پلیس گفت: در حال رانندگی بودم که در ترافیک دو مرد و یک زن ناگهان سوار خودرویم شدند و با ترساندن سرنگ حامل ویروس ایدز از من درخواست کردند آنها را به منزل ام ببرم تا بتوانند هر چه می خواهند دزدی کنند.

ایران نوشت: وی افزود:حتی هنگامی که فهمیدند یکی از دوستانم در منزل است از من درخواست کردند به بهانه ای او را بیرون بکشم تا مزاحمی نداشته باشند. من هم از وحشت جانم هر چه آنها درخواست کردند انجام دادم.»

پس از طرح شکایت این مرد سالخورده طراحان نقشه دزدی تحت تعقیب قرار گرفتند و همگی دستگیر شدند. آنها بعد از محاکمه در شعبه هشتم دادگاه کیفری به صد ضربه شلاق تعزیری و شش تا سه سال حبس محکوم شدند.

آن‌ها ترساندن کردند که با سرنگ آلوده مرا به ایدز مبتلا می‌کنند ، دزدی بزرگ از مرد ثروتمند

این حکم با اعتراض متهمان به دیوان عالی ارسال شد ولی قضات این دیوان اعتراض را وارد ندانسته و احکام سه متهم را تأیید کردند.

سال 94 مرد ثروتمندی ضمن شکایت به پلیس گفت: در حال رانندگی بودم که در ترافیک دو مرد و یک زن ناگهان سوار خودرویم شدند و با ترساندن سرنگ حامل ویروس ایدز از من درخو

واژه های کلیدی: اعتراض | ثروتمند | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs