واکس زدن – صیقل دادن ایران تحقیقات بیمارستان

واکس زدن – صیقل دادن: ایران تحقیقات بیمارستان بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات به شکایت علی کریمی پیگیری می‌کنیم / فتاحی

مسئول کمیته‌ مسابقه های شرکت لیگ فوتبال می‌گوید اگر شکایتی از سوی علی کریمی و بازیکنانش به این شرکت ارائه شود به آن پیگیری می‌کنند.

به شکایت علی کریمی پیگیری می‌کنیم / فتاحی

فتاحی: به شکایت علی کریمی پیگیری می کنیم

عبارات مهم : فوتبال

مسئول کمیته مسابقه های شرکت لیگ فوتبال می گوید اگر شکایتی از سوی علی کریمی و بازیکنانش به این شرکت ارائه شود به آن پیگیری می کنند.

به گزارش ایسنا، بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز صبح (دوشنبه) جهت برگزاری تمرینشان به زمین تمرینی این تیم واقع در تهرانسر رفتند ولی به آنها اجازه داده نشد که وارد مجموعه ورزشی شوند و تمرین کنند.

به شکایت علی کریمی پیگیری می‌کنیم / فتاحی

پس از این اتفاق علی کریمی و بازیکنان نفت طلاییه به این مساله تصویر العمل نشان دادند و با نوشتن نامه و امضای آن شکایتی را علیه حمیدرضا جهانیان، مالک کلوب نفت طلاییه تنظیم کردند و آن را علی کریمی به شرکت لیگ برد تا این شکایت را مسئولان شرکت لیگ پیگیری کنند.

در این خصوص سعید فتاحی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا علی کریمی شکایتی را به شرکت لیگ آورده است یا نه؟ اظهار کرد: ما به صحبت هایی که در رسانه ها بین جهانیان و علی کریمی صورت گرفته است کاری نداریم. در حال حاضر نیز هیچ شکایتی به ما نرسیده است.

مسئول کمیته‌ مسابقه های شرکت لیگ فوتبال می‌گوید اگر شکایتی از سوی علی کریمی و بازیکنانش به این شرکت ارائه شود به آن پیگیری می‌کنند.

مسئول کمیته مسابقه های شرکت لیگ فوتبال در ادامه راجع به این عنوان که اگر شکایتی از سوی علی کریمی و بازیکنانش به شرکت لیگ فوتبال ارائه شود این شرکت شکایت به آن پیگیری می کند یا خیر؟ اظهار کرد: اگر شکایتی به دست ما برسد حتما آن را پیگیری خواهیم کرد.

واژه های کلیدی: فوتبال | بازیکنان | علی کریمی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs