واکس زدن – صیقل دادن ایران تحقیقات بیمارستان

واکس زدن – صیقل دادن: ایران تحقیقات بیمارستان بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی آلودگی هوا موجب کم کردن رشد حافظه کاری کودکان می شود

تحقیق تازه نشان می دهد قرارگیری در معرض آلودگی هوا در مسیر رفتن به مدرسه می تواند تاثیرات مضری بر رشد حافظه کاری کودکان داشته باشد. 

آلودگی هوا موجب کم کردن رشد حافظه کاری کودکان می شود

آلودگی هوا موجب کم کردن رشد حافظه کاری کودکان می شود

عبارات مهم : حافظه

تحقیق تازه نشان می دهد قرارگیری در معرض آلودگی هوا در مسیر رفتن به مدرسه می تواند تاثیرات مضری بر رشد حافظه کاری کودکان داشته باشد.

به گزارش مهر، محققان موسسه سلامت بارسلونا به رابطه بین کم کردن حافظه کاری و قرارگیری در معرض ذرات ریز کمتر از ۲.۵ میکرومتر و کربن سیاه ناشی از ترافیک بزرگراه ای در طول پیاده روی به سوی مدرسه و بازگشت از آن دست یافتند.

آلودگی هوا موجب کم کردن رشد حافظه کاری کودکان می شود

یافته های یک مطالعه اولیه هم نشان می دهد ۲۰ درصد دوز روزانه کربن سیاه در طول رفت و آمدهای شهری به وسیله کودکان استنشاق می شود.

مار آلواز پدرول، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج مطالعات ابتدایی نشان داده است قرارگیری کوتاه مدت در معرض آلاینده های با غلظت بسیار اوج می تواند تاثیر بسیار نامناسبی بر سلامت داشته باشد.»

تحقیق تازه نشان می دهد قرارگیری در معرض آلودگی هوا در مسیر رفتن به مدرسه می تواند تاثیرات مضری بر رشد حافظه کاری کودکان داشته باشد. 

وی در ادامه می افزاید: «تاثیرات مخرب آلودگی در کودکان مشهودتر است چراکه ظرفیت ریه ارزش کوچک و میان تنفس ارزش زیاد است.»

این مطالعه در بارسلونا و با بالغ بر ۱۲۰۰ کودک ۷ تا ۱۰ ساله انجام شده است که همگی مسیر منزل تا مدرسه را هر روز پیاده می رفتند.

حافظه کاری و ظرفیت توجه کودکان چندین بار در طول مطالعه ۱۲ ماهه ارزیابی شد.

آلودگی هوا موجب کم کردن رشد حافظه کاری کودکان می شود

این قرارگیری در معرض هوا در طول دوره مشابه برمبنای میزان کوتاه ترین فاصله پیاده روی تا مدرسه محاسبه شد.

آنالیز آماری یافته ها آشکار ساخت که قرارگیری در معرض ذرات ریز کمتر از ۲.۵ میکرومتر و کربن سیاه با کم کردن رشد حافظه کاری مرتبط بود.

تحقیق تازه نشان می دهد قرارگیری در معرض آلودگی هوا در مسیر رفتن به مدرسه می تواند تاثیرات مضری بر رشد حافظه کاری کودکان داشته باشد. 

محققان تاکید می کنند یافته های این مطالعه به معنای استفاده از وسائط نقلیه به وسیله کودکان جهت رفتن به مدرسه نیست، بلکه باید به کم کردن آلودگی هوا توجه شود.

واژه های کلیدی: حافظه | مدرسه | آلودگی | آلودگی | مطالعه | کودکان | پیاده رو | پیاده روی | آلودگی هوا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs